دسته‌بندی: خبر جهان

صنعت سیمان چین

پای صحبت یان ریلی ، یکی از دست‌اندرکاران باسابقه و از مدیران برجستۀ صنعت سیمان چین چین ، با اختلافی فاحش نسبت به دیگر کشورها

ادامه مطلب »