میر جاوه

  میرجاوه ، مرکز شهرستان میرجاوه ، یکی از شهر های کوچک استان سیستان و بلوچستان است که در محدوده سر حد بلوچستان ، در 75 کیلومتری جنوب شرقی زاهدان واقع شده . مرز میرجاوه بزرگترین مرز مبادلاتی منطقه بلوچستان و ورودی اصلی ترانزیت کالا به کشور پاکستان است . کارخانجات زابل ( با 88 کیلومتر فاصله ) و سیمان خاش ( با 126 کیلومتر فاصله ) به ترتیب نزدیک ترین کارخانجات سیمان تا مرز میرجاوه هستند .