16 کارخانه سیمان جدید در پنجاب پاکستان تأسیس می شود!

16 کارخانه سیمان جدید در پنجاب پاکستان تأسیس می شود!

یک مقام ارشد پنجاب گفت: شانزده کارخانه سیمان جدید در پنجاب در حال تاسیس است که سه مورد از آنها در دره قاضی خان تأسیس خواهد شد.

«سردار عثمان بازدار» در نشستی که روز دوشنبه برگزار شد این خبر را اعلام کرد.

به گفته روزنامه فرانتیر ، شرکت سیمان DG Khan سه کارخانه جدید را در این منطقه بهره برداری خواهد کرد.

منبع : کانال سیمان خبر @simankhabar