کوهک سراوان

“کوهک” نام شرقی‌ترین روستای ایران است که در توابعِ بخشِ بم‌پشتِ شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان ایران واقع شده . جایگاه کوهک ، در شرقی‌ترین نقطه ایران و نیز اولین روستا در ایران که خورشید در آن طلوع می‌کند ، باعث شده تا سراوان به سرزمین آفتاب نیز معروف باشد .

کارخانۀ سیمان خاش ، با 277 کیلومتر فاصله ، نزدیکترین کارخانۀ سیمان تا مرز کوهَک است .