کتاب «ایفای تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۰ و اطلاعات عملیاتی سامانه های ارزی»

 

⭕️شرحی بر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی

🔹در این کتاب اطلاعات مورد نیاز از جمله آخرین دستورالعمل های مرتبط با گروه کالایی و شیوه های بازگشت ارز ، توضیحاتی در خصوص سامانه نیما و دستورالعمل اجرایی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات ( گواهی صادرات خدمات ) موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای صادرکنندگان ارائه شده است.