کارخانجات مجاز به فروش مستقیم سیمان فلّه به پروژه‌های عمرانی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با صدور بخشنامه‌ای خطاب به شرکت‌های سیمانی اعلام کرده که کارخانجات سیمان مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید مستقیم سیمان فلّه توسط مصرف کنندگان نهایی ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، نسبت به فروش و تحویل سیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده است: احتراماً پیرو نامه‌های شمارۀ ۶۷۸۷۵ مورخ 1400/02/27و ۶۷۸۶۸ مورخ 1400/02/26و به منظور رعایت منافع مصرف کنندگان نهایی سیمان فله و کاهش التهاب در بازار مصرف سیمان فله و با عنایت به موافقت هیئت مدیره انجمن مبنی بر فروش سیمان فله به مصرف کننده نهایی و با در نظر گرفتن هزینه‌های مرتبط با فروش مستقیم، بدین وسیله اعلام می‌گردد که کارخانجات سیمان با توجه به نامه شماره ۳۷۰/۴۰۰/۱۷۳۶ مورخ 1400/01/21سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس قوانین مرتبط، مجاز هستند در صورت درخواست برای خرید مستقیم سیمان فله توسط مصرف کنندگان نهایی (پروژه‌های عمرانی – صنایع سیمان بر – انبوه سازان موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ 1400/02/20تنظیم بازار) ضمن راه اندازی مکانیزم توزیع مستقیم، نسبت به فروش و تحویل سیمان فله با قیمت مصوب مصرف کننده با رعایت دستورالعمل ضمیمه نامه شماره ۶۷۸۰۰ مورخ 1400/01/30 انجمن و براساس فرمول ذیل اقدام نمایند.


(ارزش افزوده) 1/09 * (حداکثر ۱۲ درصد قیمت مصوب بابت هزینه‌های فروش مستقیم) + (قیمت مصوب هر تن سیمان فله)

پست های مشابه

No posts found!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.