چشم انداز و اهداف کلان


چشم انداز:

شاخص ترین شرکت تامین و صادرکنندۀ سیمان و کلینکر ایرانی در جهان

اهداف کلان :

o    شناخته شده ترین شرکت در بازارهای صادراتی شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقا، جنوب شرق آسیا، عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و سایر بازارهای نوظهور

o    مرجعیت اطلاع رسانی و تنظیم کننده روابط تجاری جهت نفوذ و توسعه صادرات سیمان و محصولات مرتبط به بازارهای نوظهور و هدف صادراتی