وضع تعرفه‌ای سنگین از سوی گمرک دوبی بر سیمان‌های وارداتی از ایران

 گمرک دوبی در بخشنامه‌ای که به تازگی ابلاغ کرده برای سیمان و کلینکر وارداتی از مبدا ایران 67/5 درصد تعرفۀ گمرکی درنظر گرفته است 

مقابله با اقدامات ضد قیمت شکنی ، یا همان “آنتی دامپینگ” ، دلیلی است که از سوی گمرک دوبی  برای اخذ چنین تصمیم عجیبی اعلام شده . در این بخشنامه آمده است :

مطابق قانون شمارۀ 1 فدرال ، مصوب سال 2017 پیرامون اقدامات ضد قیمت شکنی ، و نیزلزوم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله و محافظت با این مورد ، و نیز در راستای قطعنامۀ شمارۀ شش کمیتۀ همکاری های صنعتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مورخ 2020/05/10و نیز در راستای یادداشت کتبی سازمان گمرک به شماره870 FCA/CD/ به تاریخ 2020/05/20،و دستورالعمل شمارۀ دو وزارت اقتصاد در سال 2020 به تاریخ 2020/05/17 برای وضع تعرفۀ ضد قیمت شکنیِ قطعی بر تمام سیمان های هیدرولیکی‌ای که منشا آنها ایران است یا از آن کشور صادر شده‌اند ؛ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

بند 1

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر واردات تمام انواع سیمانهای هیدرولیکی که منشا آن‌ها ایران باشد یا از این کشور صادر شده باشند ، رنگی باشند یا نباشند ، در قالب کلینکر باشند یا نباشند ، تعرفۀ ضد قیمت شکنیِ قطعی وضع خواهد کرد . آن دسته از کدهای اِچ . اِسی که مشمول این طرح تعرفه‌ای یکپارچه می‌شوند عبارتند از :

کد اِچ . اِس توصیف کالا
25231000 کلینکر
25232100 سیمان سفید ( خواه بطور مصنوعی رنگ شده باشد یا خیر )
25232910 سیمان معمولی
25232920 سیمان مقاوم به سولفات
25232990 سایر
25233000 سیمان آلومینا
25239000 دیگر سیمان‌های هیدرولیکی

بند 2

گمرک دوبی تعرفۀ ضد قیمت شکنیِ قطعیِ وضع شده را بر اساس قیمت و معادل 67/5 درصد از قیمت كالا، بیمه و كرایه تا بندر مقصد (CIF) در نظر خواهد گرفت.

بند 3

دپارتمان “تعرفه و مبدا گمرک دوبی” مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از نحوۀ اجرای این بخشنامه خواهد بود.

بند 4

این بخشنامه از تاریخ 2020/07/19 لازم الاجرا خواهد بود و تا تاریخ 2025/06/19 نیز معتبر خواهد بود. تمام دپارتمان‌های ذیربط می بایست در حیطۀ اقتدار و توانمندیشان اقدامات لازم را جهت اجرای آن بکار ببندند.