منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ، در چارچوب مصوبۀ مورخ 1376/10/24، در محوطۀ بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر ، و در فضایی به وسعت تقریباً ۱۲۸ هکتار تاسیس شده . حدوداً 40 درصد از کل صادرات سیمان و کلینکر ایران از کانال منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صورت می‌گیرد ، فلذا می‌توان این منطقه را بزرگترین بستر صادراتی کشور قلمداد کرد .

از مزایا و امکانات بالقوۀ این بندر می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

از مزایا و امکانات بالقوۀ این بندر می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • مرزهای آبی طولانی به همراه تأسیسات مجهز بندری
  • صنایع عظیم دریانوردی و امکان توسعۀ آنها
  • برخورداری از فرودگاه بین المللی
  • ارتباط با کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس

گفتنی است این منطقه از ۶۴۷۶۱ متر مربع محوطه ، ۳۱۷۳۳ مترمربع انبار، ۵ پست اسکله عمومی با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن و نیز ۲ پست اسکله دولفین با ظرفیت پذیرش سالانه ۲۰۰۰۰ تن کالای نفتی برخوردار است .