مرز میل 78 ( ماهیرود )

 مرز میل ۷۸ ( یا همان ماهیرود ) در دهم خرداد ۱۳۸۶ گشایش یافت . این مرز که بازارچه مرزی آن در تیرماه ۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده در فاصله ۲۴۰ کیلومتری شهر بیرجند قراردارد و مشرف به ایالت فراه افغانستان است .

کارخانه سیمان باقران بیرجند  ، با 148 کیلومتر فاصله ، نزدیکترین کارخانه سیمان تا مرز میل 78 است .