مرز میلک

“میلَک” نام یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان هیرمند در استان سیستان و بلوچستان است . میلَک که در دهستان جهان آباد ، در 40 کیلومتری شهرستان زابل و در فاصله ۲۶۱ کیلومتری شهر زاهدان ، واقع شده با کشور افغانستان نیز هم مرز است .

کارخانۀ سیمان سیستان ( زابل ) با 127 کیلومتر فاصله نزدیکترین کارخانه سیمان تا مرز میلک می باشد .