شَلَمچه نام روستا و منطقه‌ای است مرزی ( در استان خوزستان )  که در شمال غرب خرمشهر ، و مرز میان ایران و عراق ، واقع شده و نزدیکترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق است . مرز شَلَمچه  نیز مانند مرز مهران از کانون های تردد زائران از ایران به عراق ( عتبات عالیات ) می باشد. و از طریق آن ، طیف گسترده ای از انواع محصولات لبنی ، صنعتی و کشاورزی ( اعم از خام و / یا فرآوری شده ) به عراق صادر می شود .

نزدیکترین کارخانجات سیمان به مرز شلمچه ، به ترتیب ، عبارتند از :

سیمان خوزستان ( 242 کیلومتر ) ،

سیمان بهبهان (267 کیلومتر ) و سیمان کارون (278 کیلومتر ).