مرز دوغارون

 مرز دوغارون ، با داشتن قدمتی بالغ بر یکصد سال ، در 225 کیلومتری جنوبِ شرقِ مشهد مقدس ، در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد ( در استان خراسان رضوی ) ، و نیز  در فاصله ۱۲۰ کیلومتری هرات واقع شده . دوغارون  از اصلی ترین کانون ها و مجاری ورود کالا به افغانستان است  ، چندانکه ، به گفتۀ والی هرات ، اکنون بیش از 60 درصد کالاهای مورد نیاز مردم افغانستان از طریق این مرز به آن کشور وارد می شود  .

بیشتر کالاهایی که به شکل ترانزیت از امارات متحده عربی وارد گمرکات ایران ( همچون بندر امام خمینی ، اسکله های شهید رجایی و شهید باهنر ) می شوند از طریق مرز دوغارون به افغانستان صادر می شوند .

کارخانجات مجتمع سیمان غرب آسیا ( با 158 کیلومتر فاصله ) ، سیمان زاوۀ تربت ( با 169 کیلومتر فاصله ) و سیمان قائن ( با 224کیلومتر فاصله ) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات تا مرز دوغارون هستند .