مرز خسروی

مرز خسروی ، همچون مرز پرویزخان ، در استان کرمانشاه و در شهرستان قصرشیرین واقع شده ، منتهی با این تفاوت که ، مراودۀ اصلی پرویزخان با اقلیم کردستان عراق است ، حال آنکه مرز خسروی ، بیشتر ، به حوزۀ عربی عراق مشرف است و با آن مراوده دارد .

نکتۀ جالب در مورد مرز خسروی مکان آنست که در امتداد جادۀ 48 واقع شده ؛ این جادّه جاده ای است بسیار قدیمی که در گذشته بخش مهمی از جاده ابریشم بوده‌ . این جاده در گذشته به سبب اتصال امپراتوری‌های مهم منطقه به یکدیگر و نیز به دلیل قرارگیری در راه تجاری چین – اروپا – خاورمیانه  دارای اهمیت بسیاری بوده‌ . در عصر صفویه ، و پس از رسمی شدن مذهب شیعه در ایران ، و سپس تا دوران قاجار این جاده علاوه بر اهمیت پیشین به لحاظ مذهبی نیز حائز اهمیت می‌شود، چرا که بسیاری از مردم از این جاده به کربلا و نجف تردد می کردند.

نزدیکترین کارخانجات تا مرز خسروی ، به ترتیب ، عبارتند از : سیمان ایلام ( 155 کیلومتر ) ،  سامان غرب ( 180 کیلومتر ) و سیمان غرب ( 223 کیلومتر ) .