مرز باشماق مریوان

این مرز در 17کیلومتری شهر مریوان در جوار روستای مرزی باشماق واقع شده و ، از طریق آن ، کالاها به صورت ترانزیت از کردستان عراق وارد و خارج می شوند. مرز باشماق که اولین بار در سال 1373 افتتاح شده ، تا اولین شهر مرزی استان سلیمانیه (شهر پینجوین) حدود 6 کیلومتر ، و تا مرکز استان سلیمانیه (شهر سلیمانیه) حدود 130 کیلومتر فاصله دارد و همین مسافت کم باعث شده تا گذرگاه مزبور بستر مناسبی جهت فعالیت های اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق باشد . 

کارخانۀ سیمان کردستان ، با 281 کیلومتر فاصله ، نزدیکترین کارخانه به مرز باشماق است .