مرز اینچه برون

بازارچه اینچه برون در شهر مرزی اینچه برون در شهرستان گنبد کاووس، استان گلستان قرار دارد. این بازار در پی گشایش مرز پل گدرالوم و تردد مسافران از این نقطه به ترکمنستان به صورت غیر رسمی فعال شد. مطابق توافقنامه همکاری تجاری دو کشور زمینه تشکیل بازارچه فعلی میسر گردید. بدین ترتیب بسیاری از لوازم صوتی، بهداشتی البسه و سایر موارد از ترکمنستان وارد و یا به آن طرف صادر گردید. بازارچه مرزی اینچه برون مهم‌ترین عامل تردد و جاذبه گردشگری به شهر کوچک اینچه برون است. این بازارچه بیشترین تعداد بازدید کنندگان نوروزی را به خود اختصاص می‌دهد.

راه آهن گرگان – اینچه‌برون به طول ۸۸ کیلومتر ایران را به کشور روسیه، کشورهای مستقل همسود و چین متصل می‌کند .

 کارخانجات سیمان پیوند گلستان ( با 99 کیلومتر فاصله ) ، شاهرود ( 195 کیلومتر فاصله ) ، و کیاسر ( 286 کیلومتر فاصله ) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات سیمان تا مرز اینچه برون هستند .