جزئیات شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال 1400

کمیته ماده دو با تشکیل جلسه خود با وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شیوه‌های رفع تعهد ارزی سال‌های 98، 99 و 1400 را اعلام کرد.

بر این اساس شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرات سال 1400 هم از همین ماه اول سال تصویب شده و صادرکنندگان می توانند با آرامش بیشتری نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.

هفت بند از مصوبات کمیته ماده دو به شیوه رفع تعهد ارزی صادرات 97 تعلق یافته است.

مهلت بازگشت ارز صادراتی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته که بسته به نوع صادرات، بازارها و موانعی که وجود دارد، این میزان تغییر خواهد کرد؛ اما عمده صادرکنندگان باید ارز خود را ظرف 4 ماه برگردانند.

کمیته اقدام ارزی تبدیل به یک کمیته تصمیم گیر شده و از بعد صرفا مشورتی خارج گردیده است؛ به این معنا که کمیته اقدام ارزی بر اساس مصوبه کمیته ماده دو رسمیت می‌یابد.

صادرکنندگان تنها مکلف هستند 90درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.