مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس ، با تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا ، از مهم‌ترین بنادر ایران به حساب می آید ، چندانکه به تنهایی بیش از ۵۵ درصد صادرات و واردات و ۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد. همچنین ، تخلیه ۹۰ درصد بارگیری کالاهای کانتینری کشور نیز در این مجتمع انجام می‌گیرد.

وسعت این بندر ( با احتساب محدوده عملیاتی و پس کرانه ) بیش از ۴۸۰۰ هکتار است .