بندر امیرآباد

بندر امیر آباد ، در شمال شرقی شهرستان بهشهر ، در استان مازندران ، واقع شده . این بندر ، با داشتن مساحتی بالغ بر 60 هکتار منطقه ویژه و یک تا دو هزار هکتار منطقه در حال گسترش ، در سه فاز ، با 34 پست اسکله طراحی شده ، که اکنون فاز اول آن تکمیل شده است . 

کارخانجات سیمان مازندران ( با 32 کیلومتر فاصله) ، کیاسر ( با 35 کیلومتر فاصله ) ، فیروزکوه ( با 186 کیلومتر فاصله ) فراز فیروزکوه ( با 189 کیلومتر فاصله ) ، شاهرود  ( با 233 کیلومتر فاصله )  ،  پیوند گلستان (با 240 کیلومتر فاصله ) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات سیمان تا بندر امیرآباد هستند . 

بندر امیرآباد به شبکه ریلی ایران نیز پیوند دارد .