برگ زرینی بر افتخارات شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

به یاری خداوند متعال و مقارن با هفتۀ میلاد رسول اکرم (ص) در تاریخ هشتم آبان 1399 عملیّات تخلیۀ اولین سِری از واگن‌های کلینکر را در پایانه توسعه صادرات اروند که متعلق به خودتان است آغاز کردیم؛ این هفت واگن ، که حامل کلینکر تیپِ پنجِ کارخانۀ سیمان دورود بودند به پایانۀ شلمچه وارد ، و سپس بر روی کامیون‌های کِشَنده تخلیه شدند . کامیون‌ها ، پس از بارگیری ، مورد وزن‌کِشی قرار گرفتند . بی‌شک ، این عملیات که با نهایت دقت و بدون هدررفت و اتلافِ محمولۀ ارسالی صورت گرفت نقطۀ آغازی خواهد بود برای الحاق پتانسیل‌های عظیم ناوگان ریلی به ظرفیت ناوگان زمینی ، و تبدیل منطقۀ آزاد اروند به یکی از قطب‌های صادرات سیمان و کلینکر.

 امید که این اعتماد مدیریت فرهیختۀ سیمان دورود ، جناب آقای مهندس نجفی ، موجب تداوم روزافزون جریان صادراتِ ریلی کلینکر از منطقۀ شلمچه بوده ، امکان صادرات بیش از پیشِ آن را به بازارهای هم‌جوار فراهم آورد.