برگزاری وبینار آموزشی تازه‌های اینکوتِرمز توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران با مشارکت شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

به اطلاع کلّیۀ علاقمندان ، فعالان و دست‌اندرکاران صنعت سیمان ایران می‌رساند که قرار است روزهای چهارشنبه مورخ 1399/06/26ساعت 17-15 و پنجشنبه مورخ 1399/06/27ساعت 11-9 وبینار آموزشی “تازه‌های اینکوتِرمز” توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران با همکاری شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان برگزار گردد (برای شرکت‌کنندگان مدرک صادر خواهد شد ).

خاطرنشان می‌سازد که تعداد حضّار این وبینار محدود بوده و حداکثر تخفیف ممکن نیز از سازمان مدیریت صنعتی اخذ شده . اطلاعات ثبت نام بشرح ذیل است :