آخرین قیمت فروش سیمان و کلینکر در مبادی صادراتی برگزیده

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/27

مبادی صادراتی

کلینکر تیپ 2

کلینکر تیپ 5

سیمان کیسه

مرز شلمچه

$
$

-

مرز خرمشهر

$
$

-

مرز میل

-

-

-

مرز دوغارون

-

-

$

مرز میلک

-

-

-